...jak se z medicíny zbláznit jen částečně...

Mnemotechnické a jiné pomůcky na končetiny

12. listopadu 2008 v 21:58 | Lenjulenka |  ANATOMIE
Pozn.: Tohle jsem dala dohromady pro "moje" prváky, tak aby toho nebyla ušetřena ani široká veřejnost :D

(jak se svaly a přidružené topografické útvary učit a naučit a pak je na pitevně s úspěchem poznat):

Obecně je důležité si uvědomit:
- sval musí přecházet nějaký kloub - nikdy nemůže začínat a končit na té samé kosti (byl by logicky k ničemu)
- pokud má sval nějaký vztah k určitému nervu (prochází mezi jeho hlavami, vsouvá se pod něj, proráží ho...), tak ho taky inervuje (např. m. coracobrachialis - starým názvem m. perforatus Gasseri - proráží ho n. musculocutaneus, který ho taky inervuje; nebo mezi krátkými hlavami m. triceps brachii prochází n. radialis - copak ho asi bude inervovat? ;)
- anatomické struktury nejmenují tak, jak se jmenují, jen tak pro nic za nic - je-li na kosti nějaká tuberositas glutea, copak se na ni asi bude upínat? Stejně tak crista supinatoria, linea pectinea, tuberositas deltoidea... Popřípadě fascia clavipectoralis - je mezi claviculou (popř. m. subclavius) a m. pectoralis minor apod.
- co se týče funkce - "rybář": představte si, že stojíte na začátku svalu, hodíte udici na jeho úpon a navinete lanko (tzn. přitáhnete místo úponu k sobě) - pak se vůbec funkce nemusíte učit nazpaměť, protože to lehce odvodíte (jenomže to vyžaduje dobrou znalost polohy kostěných struktur)
- u jiných svalů je jejich hlavní funkce obsažena v názvu - proto musím tušit, že např. m. supinator nebude dělat pronaci a m. pronator quadratus supinaci :)
- pokud si nejsem jist, co držím za nerv, podívám se, jak je asi tlustý a zkusím se zamyslet, kolik toho inervuje - třeba n. musculocutaneus je proti n. radialis jen ubohá nitka - ze zřejmého důvodu ;)

Indicie k zapamatování, popř. rozpoznání na pitevně:
- začátky mm. rhomboidei - processus spinosi: minor: poslední 2 krční, major: první 4 hrudní
- jak poznat m. teres minor a teres major (pokud si nepamatuju, který je kraniálněji):
jelikož m. teres min. patří do rotátorové manžety, vždy se upíná v blízkosti kloubu; m. teres maj. naproti tomu tvoří s m. latissimus dorsi plica axillaris posterior, přičemž obchází zevnitř humerus a upíná se spolu s latissimem na crista tuberculi minoris
- dlouhá hlava bicepsu je laterálně - poznám ji podle štíhlé šlachy (ta, co má šlachovou pochvu s tím dlooouhým názvem)
- !! m. flexor digitorum superficialis má 2 hlavy / m. flexor digitorum profundus má hlavu jenom 1, ale je diploneurální!!
- laterální skupina svalů na antebrachiu - začátky se řadí postupně proximo-distálně - m. brachioradialis začíná nejproximálněji (lat. strana humeru), m. extensor carpi radialis longus o něco distálněji (lat. epicondylus humeru), m. extensor carpi radialis brevis nejdistálněji (lat. epicondylus humeru + ligamenta loket. kloubu)
- n. medianus se jmenuje medianus z toho důvodu, že je uprostřed - mezi n. ulnaris a n. radialis - tudíž ho budu hledat na antebrachiu někde uprostřed - ale pozor, je schovaný mezi flexory prstů (kdežto n. ulnaris je relativně povrchově; n. radialis najdu spolehlivě ve Frohseho arkádě - mezi začátky m. supinator, kde se dělí na ramus spf. a prof.)
- není žádná a. mediana!!
- n. medianus ani ulnaris neinervují nic na brachiu - až na antebrachiu!
- v m. adductor magnus je díra - hiatus adductorius, kterým prochází a. et v. femoralis do fossa poplitea (kde se z nich stává vasa poplitea) - n. femoralis s nimi ale nejde, proráží lamina vastoadductoria (zesílení stehenní fascie mezi m. add. longus/magnus a m. vastus med.) sám na med. straně jako tenká nitka (většinu svých vláken vydal už ve stehně na inervaci extensorů!) - n. femoralis se tedy nikdy ve svém průběhu nedostane na dorsální stranu stehna, tudíž tam nemůže nic inervovat
- to samé platí pro n. radialis - neinervuje nic na ventrální straně paže
- na antebrachiu i na bérci se, co se týče poznávání svalů, s výhodou orientuju podle jejich úponů - tzn. budu za sval tahat tak dlouho, dokud neuvidím hýbat se nějakou šlachu na ruce/noze (nebo dokud ho neurvu - což moc nedoporučuju, pak už se to poznává hůř :) - a naopak, pokud dostanu za úkol sval hledat, najdu nejdřív šlachu u úponu, za tu zatahám a copak se asi stane...? (upozorňuju, že na řádně seschlých či nedostatečně vypitvaných preparátech se nestane NIC a vy budete odkázáni sami na sebe)
- n. femoralis prochází na stehno skrz lacuna musculorum (je vsunut mezi m. iliacus a m. psoas major) - "n" ve známé pomůcce "Clovan" znamená ramus femoralis n. genitofemoralis (viz níže)
- orientace plexus brachialis: prvním, základním krokem (kromě nalezení samotného plexu :D) je najít vidličku n. medianus - tím vylučovací metodou odliším fasciculus posterior. N. axillaris skutečně míří do axilly; n. radialis potom mezi krátké hlavy tricepsu, do sulcus n. radialis. Z fasciculus medialis jde n. ulnaris (poznáte dle průběhu - za med. epicondylus humeru - sulcus n. ulnaris) - z f. lateralis žádný podobný tlusťoch neleze (kromě radix lat. n. med., samozřejmě) - jen n. musculocutaneus a ten je docela tenký. Ještě co se týče n. cut. brachii a antebrachii medialis - většinou se nějaká tenká šňůrka lezoucí z mediálního fascikulu zachová - bývá to n. cut. antebrachii med. (stoprocentní jistotu pak máte, že je dostatečně dlouhý, že dosáhne až na antebrachium).

Mnemotechnické pomůcky:
- větve a. brachialis: PrDelNuCoCoBiCoCo:
a. profunda brachii
a. deltoidea
a. nutricia
a. collateralis media
a. collateralis radialis
a. bicipitalis
a. collateralis ulnaris superior
a. collateralis ulnaris inferior
- funkce mm. lumbricales:
interfalangové klouby v extenzi, metacarpofalangové ve flexi - dělá to takovou stříšku: ┌ (jako když mávám na rozloučenou) → "nevíte, co dělají mm. lumbricales? ...tak pápá"
- funkce mm. interossei na ruce:
"jak se drží ženská" - zezadu (myšleno za zadek - prsty v abdukci) - mm. interossei dorsales = abduktory; zepředu (myšleno za ňadra - prsty v addukci) - mm. interossei palmares = adduktory
- plexus brachialis: Líbal Martin Martinu Po Ramenou A Martina Měla Cucflek U Cecku.
Líbal - fasciculus Lateralis:
o Martin - radix lateralis n. Mediani
o Martinu - n. Musculocutaneus
Po - fasciculus Posterior
o Ramenou - n. Radialis
o A - n. Axillaris
Martina - fasciculus Medialis
o Měla - radix medialis n. Mediani
o Cucflek - n. Cutaneus brachii medialis
o U - n. Ulnaris
o Cecku - n. Cutaneus antebrachii medialis
- plexus lumbalis: In India Gibt es Kein Frisches Obst.
In - n. Iliohypogastricus
India - n. Ilioinguinalis
Gibt - n. Genitofemoralis
(es)
Kein - n. Cutaneus femoris lateralis
Frisches - n. Femoralis
Obst - n. Obturatorius
- plexus sacralis: Idiot Gustav měl Celý Prst v Gipsu.
Idiot - n. Ischiadicus
Gustav - n. Glutaeus superior
(měl)
Celý - n. Cutaneus femoris posterior
Prst - n. Pudendus
(v)
Gipsu - n. Glutaeus inferior
- útvary v lacuna vasorum: CloVAN
medio-laterálně: lymphonodus Cloqueti, vena et arteria femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis
- vztahy a. et v. poplitea a n. ischiadicus ve fossa poplitea:
buď "bolí, teče, stříká" - když vás někdo sekne zvenčí do kolene (bolí - nerv - nejlaterálněji a nejpovrchověji, teče - vena, stříká - arterie - nejmediálněji a nejhlouběji)
nebo AVeN (mediolaterálně a., v., n.)
- svaly na ventrální straně bérce: Ti HaDi
m. Tibialis anterior nejmediálněji, m. extensor Hallucis longus uprostřed, m. extensor Digitorum longus nejlaterálněji (na dors. straně to je DiTiHa)
- útvary za mediálním kotníkem: TiDiAVeNeH
m. Tibialis posterior, m. flexor Digitorum longus, arteria et vena tibialis posterior, nervus tibialis, m. flexor Hallucis longus
- útvary před mediálním kotníkem: SaManTA
n. Saphenus, vena saphena Magna, m. Tibialis Anterior
- útvary za laterálním kotníkem: SuPaPePe
n. Suralis, vena saphena Parva, m. Peroneus brevis, m. Peroneus longus
- útvary v plantě: jABLKo
A - plantární Aponeuróza
B - m. flexor digitorum Brevis
L - m. flexor digitorum Longus
K - m. quadratus plantae
- obrazy obrn nervů:
n. Radialis - labutí kRk
n. Medianus - gesto vyjadřující "Mír" (ukazováček a prostředníček v extenzi, prsteníček a malíček ve flexi)
+ n. ulnaris - to, co zbývá (drápovitá ruka)
n. peroneus Communis - Kohoutí chůze
(autorkou všech mnemotechnických pomůcek nejsem já; autor neznámý, dodnes velebený; některé jsem vymyslela sama a bez držení)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (238)
Zobrazit starší komentáře

201 Ldfsluts Ldfsluts | E-mail | Web | 9. února 2018 v 7:40 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra</a> natural viagra substitute <a href=http://genericviaser.com/>viagra online</a> ok’

202 dafapoinc dafapoinc | E-mail | Web | 12. února 2018 v 3:52 | Reagovat

viagra achat forum
<a href=http://www.viagrabs.com>buy viagra without prescription</a>
can a 14 year old boy take viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra dosage</a>
how many viagra will kill you

203 BunduttedgeCosy BunduttedgeCosy | E-mail | Web | 13. února 2018 v 22:53 | Reagovat

what should i do after taking viagra
<a href=http://bioshieldpill.com/>viagra</a>
can you get viagra from planned parenthood
<a href="http://bioshieldpill.com/">buy generic viagra online</a>
can viagra be used for bodybuilding

204 BunduttedgeCosy BunduttedgeCosy | E-mail | Web | 14. února 2018 v 9:52 | Reagovat

ankit fadia selling viagra
<a href=http://hqviagrauro.com>cheap generic viagra</a>
herbal viagra suppliers
<a href="http://hqviagrauro.com/">cheap viagra 100mg</a>
when viagra and cialis dont work

205 Bdcrough Bdcrough | E-mail | Web | 16. února 2018 v 2:11 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
write my paper for me cheap
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">writing business plans</a>
OK’

206 tsbpex tsbpex | E-mail | Web | 23. února 2018 v 2:05 | Reagovat

Pfizer's clear protecting <a href=http://viagrawalmartpharmacy.com/>viagra over the counter walmart</a> match expires in April 2020, but Teva Pharmaceuticals USA Inc. will be allowed to set up its http://viagrawalmartpharmacy.com/ over counter viagra alternative walmart type in the Joint States on Dec. 11, 2017. Teva Pharmaceuticals USA is a apportioning of Israeli-based Teva Industries Ltd. Pfizer Inc. had sued Teva in 2010 over the drugmaker's plans to launch a http://viagrawalmartpharmacy.com/ over the counter viagra walmart.

207 BrcUndeli BrcUndeli | E-mail | Web | 23. února 2018 v 8:04 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
cialis instructions
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis online</a> OK’

208 Lqxgoaps Lqxgoaps | E-mail | Web | 27. února 2018 v 4:36 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis</a>
cialis india pharmacy
<a href=http://cialisovnnc.com/>buy cialis</a> OK’

209 Dvssuend Dvssuend | E-mail | Web | 1. března 2018 v 17:50 | Reagovat

side effects viagra http://otcerectilepills.com/  OK’
cheap viagra online <a href=http://otcerectilepills.com/>cialis online</a>

210 Fnadoups Fnadoups | E-mail | Web | 7. března 2018 v 0:33 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra generic</a>
viagra online australia
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra</a>  OK’

211 xfkcyq xfkcyq | E-mail | Web | 7. března 2018 v 5:18 | Reagovat

Through the power of instruction pass programs, we can offer you outstanding discounts touched in the head of representative important http://www.tadalafilovercounterwalmart.com/ cialis over the counter at walmart  prices. Our shop disregard network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://www.tadalafilovercounterwalmart.com/ >cialis prices walmart</a> and medication. Through their negotiation efforts with fat pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an for the most part of less 50% misled to you an eye to free.

212 RvuInHiva RvuInHiva | E-mail | Web | 10. března 2018 v 21:35 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">online viagra</a>
viagra online shop
<a href="http://onlineviaqer.com/">cheap viagra</a> OK’

213 nunbrz nunbrz | E-mail | Web | 12. března 2018 v 4:24 | Reagovat

Middle of the power of medication mark-down programs, we can offer you relevant discounts touched in the head of customary superior http://genericvigra.org/ viagra coupon  prices. Our betray disregard network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://genericvigra.org/ >generic viagra</a> and medication. Through their parley efforts with muscular pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an average of barely 50% wrong to you for free.

214 jmj29l jmj29l | E-mail | Web | 17. března 2018 v 1:40 | Reagovat

Middle of the power of drug lessen programs, we can offer you suggestive discounts away of conventional strong http://www.cialiswithoutdoctors.org/ buy cialis without prescription  prices. Our betray discount network providers are dedicated to increasing access to affordable drug <a href=http://www.cialiswithoutdoctors.org/ >cialis without a doctors prescription</a> and medication. Through their negotiation efforts with eminently pharmaceutical companies our providers have brought discounts of an unexceptional of practically 50% misled to you for free.

215 bgcagoky bgcagoky | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 16:27 | Reagovat

viagra dosage <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">viagra without a prescription</a> canadian viagra <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>viagra for sale</a> OK’

216 bsdfagoky bsdfagoky | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 23:17 | Reagovat

womens viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">free viagra</a> viagra <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra uk</a> OK’

217 bsrMouff bsrMouff | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 18:06 | Reagovat

viagra tablets for sale <a href="http://fviagrajjj.com/#">effects of viagra</a> herbal viagra alternative <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra brand name</a> OK’

218 bdcTainy bdcTainy | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 2:06 | Reagovat

ordering viagra <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">viagra online without prescription</a> viagra cheapest <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>cheap viagra uk</a> OK’

219 dczagoky dczagoky | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 22:02 | Reagovat

real viagra for sale <a href="http://menedkkr.com/#">natural viagra substitutes</a> herbal alternative viagra <a href=http://menedkkr.com/#>viagra professional</a>

220 bsfagoky bsfagoky | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 5:28 | Reagovat

viagra samples <a href="http://fviagrajjj.com/#">alternative to viagra</a> buy viagra new york <a href=http://fviagrajjj.com/#>generic viagra cheap</a>

221 dvspeakly dvspeakly | E-mail | Web | 3. května 2018 v 15:33 | Reagovat

cialis prescription <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis generic</a> non prescription cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis prescription</a>

222 bdcsuend bdcsuend | E-mail | Web | 9. května 2018 v 2:03 | Reagovat

buy brand viagra <a href="http://usa77www.com/#">cheap viagra 100mg</a> new viagra <a href=http://usa77www.com/#>discount viagra online</a>

223 bsdsuend bsdsuend | E-mail | Web | 19. května 2018 v 2:10 | Reagovat

Oxygen is delivered to cells by red blood cells, which pick up oxygen in the lungs. prices are available from pharmacies online for when you <a href="http://viagrajoili.com/#">viagra online cheap</a> sold at maximum discounts by these pharmacies As a result, a bladder cancer diagnosis can be overlooked for a year or more.,Paroxetine brand name Paxil approved for adults. quotes is finding better ratesHow can I decide between possible <a href=http://viagrajoili.com/#>online generic viagra</a> , a great treatment, by using online discounts Common symptoms of seasonal influenza and H1N1 flu include fever, cough, sore throat, body aches, fatigue, and headache., Department of Homeland Security DHS , Federal Emergency Management Agency FEMA FEMA evaluates both the state and local off-site emergency response plans and the off-site radiological emergency preparedness exercises that are conducted at each commercial nuclear power station every two years. http://viagrajoili.com/ Chronic laryngitis can be caused by acid reflux disease, by exposure to irritating substances such as smoke, and by low grade infections such as yeast infections of the vocal cords in people using inhalers for asthma.

224 pamsuend pamsuend | E-mail | Web | 22. května 2018 v 19:12 | Reagovat

try viagra for free <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra on line</a> side effects of viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>cheapset viagra</a>

225 vxdsuend vxdsuend | E-mail | Web | 5. června 2018 v 12:34 | Reagovat

pharmacy viagra <a href="http://setviagraeja.com/#">price of viagra</a> buy viagra without prescription <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra online uk</a>

226 sdbQualt sdbQualt | E-mail | Web | 5. června 2018 v 18:28 | Reagovat

cialis online pharmacy <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis canada</a> cialis 20mg <a href="http://hopcialisraj.com/#">tadalafil 20 mg</a>

227 vadQualt vadQualt | E-mail | Web | 6. června 2018 v 22:41 | Reagovat

cialis 5mg <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis 20mg</a> tadalafil online <a href="http://hitcialisosn.com/#">buy cialis without prescription</a>

228 nfkmargo nfkmargo | E-mail | Web | 8. června 2018 v 16:49 | Reagovat

generic viagra <a href="http://viagracefo.com/#">buy generic viagra</a> name brand viagra <a href=http://viagracefo.com/#>generic viagra</a>

229 nnssuend nnssuend | E-mail | Web | 9. června 2018 v 14:49 | Reagovat

viagra generic <a href="https://aluixnetwork.com/">viagra patent</a> mail order viagra <a href=https://aluixnetwork.com/>viagra order</a>

230 nresuend nresuend | E-mail | Web | 10. června 2018 v 10:37 | Reagovat

viagra australia <a href="http://susamsokagim.com">buy viagra online without prescription</a> buy viagra <a href=http://susamsokagim.com>discount viagra</a>

231 xbcQualt xbcQualt | E-mail | Web | 11. června 2018 v 13:20 | Reagovat

instant payday loans for <a href="https://onlineloan.us.org">personal loans online</a> student loan calculator <a href="https://onlineloan.us.org">online installment loans</a>

232 bsdsuend bsdsuend | E-mail | Web | 13. června 2018 v 0:56 | Reagovat

emergency loan <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">cash advance</a> consolidation loans <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>payday loan online</a>

233 bthQualt bthQualt | E-mail | Web | 14. června 2018 v 22:11 | Reagovat

loans online <a href="https://onlineloan.us.org">online payday loans</a> payday loan direct lenders only <a href="https://onlineloan.us.org">online installment loans</a>

234 nmnQualt nmnQualt | E-mail | Web | 16. června 2018 v 17:51 | Reagovat

cialis pills <a href="http://cialisserfher.com/ ">cialis</a> cheap cialis <a href="http://cialisserfher.com/">buy cialis</a>

235 ccaQualt ccaQualt | E-mail | Web | 19. června 2018 v 23:18 | Reagovat

where to buy viagra <a href="https://movietrailershd.org/">buy viagra online</a> female viagra pills <a href="https://movietrailershd.org/">generic viagra without a doctor prescription</a>

236 nnuQualt nnuQualt | E-mail | Web | 21. června 2018 v 19:26 | Reagovat

buy viagra cheap <a href="http://www.bitcapblog.com/">generic viagra online</a> price viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">generic viagra online</a>

237 mumvapse mumvapse | E-mail | Web | 6. července 2018 v 12:40 | Reagovat

cialis 5mg <a href="http://besiktasboschservis.com/">cheap cialis online</a> cheap cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/">tadalafil online</a>

238 Aaronpek Aaronpek | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 13:40 | Reagovat

wh0cd1459735 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>cheap tadalafil</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama