...jak se z medicíny zbláznit jen částečně...

Mnemotechnické a jiné pomůcky na končetiny

12. listopadu 2008 v 21:58 | Lenjulenka |  ANATOMIE
Pozn.: Tohle jsem dala dohromady pro "moje" prváky, tak aby toho nebyla ušetřena ani široká veřejnost :D

(jak se svaly a přidružené topografické útvary učit a naučit a pak je na pitevně s úspěchem poznat):

Obecně je důležité si uvědomit:
- sval musí přecházet nějaký kloub - nikdy nemůže začínat a končit na té samé kosti (byl by logicky k ničemu)
- pokud má sval nějaký vztah k určitému nervu (prochází mezi jeho hlavami, vsouvá se pod něj, proráží ho...), tak ho taky inervuje (např. m. coracobrachialis - starým názvem m. perforatus Gasseri - proráží ho n. musculocutaneus, který ho taky inervuje; nebo mezi krátkými hlavami m. triceps brachii prochází n. radialis - copak ho asi bude inervovat? ;)
- anatomické struktury nejmenují tak, jak se jmenují, jen tak pro nic za nic - je-li na kosti nějaká tuberositas glutea, copak se na ni asi bude upínat? Stejně tak crista supinatoria, linea pectinea, tuberositas deltoidea... Popřípadě fascia clavipectoralis - je mezi claviculou (popř. m. subclavius) a m. pectoralis minor apod.
- co se týče funkce - "rybář": představte si, že stojíte na začátku svalu, hodíte udici na jeho úpon a navinete lanko (tzn. přitáhnete místo úponu k sobě) - pak se vůbec funkce nemusíte učit nazpaměť, protože to lehce odvodíte (jenomže to vyžaduje dobrou znalost polohy kostěných struktur)
- u jiných svalů je jejich hlavní funkce obsažena v názvu - proto musím tušit, že např. m. supinator nebude dělat pronaci a m. pronator quadratus supinaci :)
- pokud si nejsem jist, co držím za nerv, podívám se, jak je asi tlustý a zkusím se zamyslet, kolik toho inervuje - třeba n. musculocutaneus je proti n. radialis jen ubohá nitka - ze zřejmého důvodu ;)

Indicie k zapamatování, popř. rozpoznání na pitevně:
- začátky mm. rhomboidei - processus spinosi: minor: poslední 2 krční, major: první 4 hrudní
- jak poznat m. teres minor a teres major (pokud si nepamatuju, který je kraniálněji):
jelikož m. teres min. patří do rotátorové manžety, vždy se upíná v blízkosti kloubu; m. teres maj. naproti tomu tvoří s m. latissimus dorsi plica axillaris posterior, přičemž obchází zevnitř humerus a upíná se spolu s latissimem na crista tuberculi minoris
- dlouhá hlava bicepsu je laterálně - poznám ji podle štíhlé šlachy (ta, co má šlachovou pochvu s tím dlooouhým názvem)
- !! m. flexor digitorum superficialis má 2 hlavy / m. flexor digitorum profundus má hlavu jenom 1, ale je diploneurální!!
- laterální skupina svalů na antebrachiu - začátky se řadí postupně proximo-distálně - m. brachioradialis začíná nejproximálněji (lat. strana humeru), m. extensor carpi radialis longus o něco distálněji (lat. epicondylus humeru), m. extensor carpi radialis brevis nejdistálněji (lat. epicondylus humeru + ligamenta loket. kloubu)
- n. medianus se jmenuje medianus z toho důvodu, že je uprostřed - mezi n. ulnaris a n. radialis - tudíž ho budu hledat na antebrachiu někde uprostřed - ale pozor, je schovaný mezi flexory prstů (kdežto n. ulnaris je relativně povrchově; n. radialis najdu spolehlivě ve Frohseho arkádě - mezi začátky m. supinator, kde se dělí na ramus spf. a prof.)
- není žádná a. mediana!!
- n. medianus ani ulnaris neinervují nic na brachiu - až na antebrachiu!
- v m. adductor magnus je díra - hiatus adductorius, kterým prochází a. et v. femoralis do fossa poplitea (kde se z nich stává vasa poplitea) - n. femoralis s nimi ale nejde, proráží lamina vastoadductoria (zesílení stehenní fascie mezi m. add. longus/magnus a m. vastus med.) sám na med. straně jako tenká nitka (většinu svých vláken vydal už ve stehně na inervaci extensorů!) - n. femoralis se tedy nikdy ve svém průběhu nedostane na dorsální stranu stehna, tudíž tam nemůže nic inervovat
- to samé platí pro n. radialis - neinervuje nic na ventrální straně paže
- na antebrachiu i na bérci se, co se týče poznávání svalů, s výhodou orientuju podle jejich úponů - tzn. budu za sval tahat tak dlouho, dokud neuvidím hýbat se nějakou šlachu na ruce/noze (nebo dokud ho neurvu - což moc nedoporučuju, pak už se to poznává hůř :) - a naopak, pokud dostanu za úkol sval hledat, najdu nejdřív šlachu u úponu, za tu zatahám a copak se asi stane...? (upozorňuju, že na řádně seschlých či nedostatečně vypitvaných preparátech se nestane NIC a vy budete odkázáni sami na sebe)
- n. femoralis prochází na stehno skrz lacuna musculorum (je vsunut mezi m. iliacus a m. psoas major) - "n" ve známé pomůcce "Clovan" znamená ramus femoralis n. genitofemoralis (viz níže)
- orientace plexus brachialis: prvním, základním krokem (kromě nalezení samotného plexu :D) je najít vidličku n. medianus - tím vylučovací metodou odliším fasciculus posterior. N. axillaris skutečně míří do axilly; n. radialis potom mezi krátké hlavy tricepsu, do sulcus n. radialis. Z fasciculus medialis jde n. ulnaris (poznáte dle průběhu - za med. epicondylus humeru - sulcus n. ulnaris) - z f. lateralis žádný podobný tlusťoch neleze (kromě radix lat. n. med., samozřejmě) - jen n. musculocutaneus a ten je docela tenký. Ještě co se týče n. cut. brachii a antebrachii medialis - většinou se nějaká tenká šňůrka lezoucí z mediálního fascikulu zachová - bývá to n. cut. antebrachii med. (stoprocentní jistotu pak máte, že je dostatečně dlouhý, že dosáhne až na antebrachium).

Mnemotechnické pomůcky:
- větve a. brachialis: PrDelNuCoCoBiCoCo:
a. profunda brachii
a. deltoidea
a. nutricia
a. collateralis media
a. collateralis radialis
a. bicipitalis
a. collateralis ulnaris superior
a. collateralis ulnaris inferior
- funkce mm. lumbricales:
interfalangové klouby v extenzi, metacarpofalangové ve flexi - dělá to takovou stříšku: ┌ (jako když mávám na rozloučenou) → "nevíte, co dělají mm. lumbricales? ...tak pápá"
- funkce mm. interossei na ruce:
"jak se drží ženská" - zezadu (myšleno za zadek - prsty v abdukci) - mm. interossei dorsales = abduktory; zepředu (myšleno za ňadra - prsty v addukci) - mm. interossei palmares = adduktory
- plexus brachialis: Líbal Martin Martinu Po Ramenou A Martina Měla Cucflek U Cecku.
Líbal - fasciculus Lateralis:
o Martin - radix lateralis n. Mediani
o Martinu - n. Musculocutaneus
Po - fasciculus Posterior
o Ramenou - n. Radialis
o A - n. Axillaris
Martina - fasciculus Medialis
o Měla - radix medialis n. Mediani
o Cucflek - n. Cutaneus brachii medialis
o U - n. Ulnaris
o Cecku - n. Cutaneus antebrachii medialis
- plexus lumbalis: In India Gibt es Kein Frisches Obst.
In - n. Iliohypogastricus
India - n. Ilioinguinalis
Gibt - n. Genitofemoralis
(es)
Kein - n. Cutaneus femoris lateralis
Frisches - n. Femoralis
Obst - n. Obturatorius
- plexus sacralis: Idiot Gustav měl Celý Prst v Gipsu.
Idiot - n. Ischiadicus
Gustav - n. Glutaeus superior
(měl)
Celý - n. Cutaneus femoris posterior
Prst - n. Pudendus
(v)
Gipsu - n. Glutaeus inferior
- útvary v lacuna vasorum: CloVAN
medio-laterálně: lymphonodus Cloqueti, vena et arteria femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis
- vztahy a. et v. poplitea a n. ischiadicus ve fossa poplitea:
buď "bolí, teče, stříká" - když vás někdo sekne zvenčí do kolene (bolí - nerv - nejlaterálněji a nejpovrchověji, teče - vena, stříká - arterie - nejmediálněji a nejhlouběji)
nebo AVeN (mediolaterálně a., v., n.)
- svaly na ventrální straně bérce: Ti HaDi
m. Tibialis anterior nejmediálněji, m. extensor Hallucis longus uprostřed, m. extensor Digitorum longus nejlaterálněji (na dors. straně to je DiTiHa)
- útvary za mediálním kotníkem: TiDiAVeNeH
m. Tibialis posterior, m. flexor Digitorum longus, arteria et vena tibialis posterior, nervus tibialis, m. flexor Hallucis longus
- útvary před mediálním kotníkem: SaManTA
n. Saphenus, vena saphena Magna, m. Tibialis Anterior
- útvary za laterálním kotníkem: SuPaPePe
n. Suralis, vena saphena Parva, m. Peroneus brevis, m. Peroneus longus
- útvary v plantě: jABLKo
A - plantární Aponeuróza
B - m. flexor digitorum Brevis
L - m. flexor digitorum Longus
K - m. quadratus plantae
- obrazy obrn nervů:
n. Radialis - labutí kRk
n. Medianus - gesto vyjadřující "Mír" (ukazováček a prostředníček v extenzi, prsteníček a malíček ve flexi)
+ n. ulnaris - to, co zbývá (drápovitá ruka)
n. peroneus Communis - Kohoutí chůze
(autorkou všech mnemotechnických pomůcek nejsem já; autor neznámý, dodnes velebený; některé jsem vymyslela sama a bez držení)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (214)
Zobrazit starší komentáře

201 Ldfsluts Ldfsluts | E-mail | Web | 9. února 2018 v 7:40 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra</a> natural viagra substitute <a href=http://genericviaser.com/>viagra online</a> ok’

202 dafapoinc dafapoinc | E-mail | Web | 12. února 2018 v 3:52 | Reagovat

viagra achat forum
<a href=http://www.viagrabs.com>buy viagra without prescription</a>
can a 14 year old boy take viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra dosage</a>
how many viagra will kill you

203 BunduttedgeCosy BunduttedgeCosy | E-mail | Web | 13. února 2018 v 22:53 | Reagovat

what should i do after taking viagra
<a href=http://bioshieldpill.com/>viagra</a>
can you get viagra from planned parenthood
<a href="http://bioshieldpill.com/">buy generic viagra online</a>
can viagra be used for bodybuilding

204 BunduttedgeCosy BunduttedgeCosy | E-mail | Web | 14. února 2018 v 9:52 | Reagovat

ankit fadia selling viagra
<a href=http://hqviagrauro.com>cheap generic viagra</a>
herbal viagra suppliers
<a href="http://hqviagrauro.com/">cheap viagra 100mg</a>
when viagra and cialis dont work

205 Bdcrough Bdcrough | E-mail | Web | 16. února 2018 v 2:11 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
write my paper for me cheap
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">writing business plans</a>
OK’

206 tsbpex tsbpex | E-mail | Web | 23. února 2018 v 2:05 | Reagovat

Pfizer's clear protecting <a href=http://viagrawalmartpharmacy.com/>viagra over the counter walmart</a> match expires in April 2020, but Teva Pharmaceuticals USA Inc. will be allowed to set up its http://viagrawalmartpharmacy.com/ over counter viagra alternative walmart type in the Joint States on Dec. 11, 2017. Teva Pharmaceuticals USA is a apportioning of Israeli-based Teva Industries Ltd. Pfizer Inc. had sued Teva in 2010 over the drugmaker's plans to launch a http://viagrawalmartpharmacy.com/ over the counter viagra walmart.

207 BrcUndeli BrcUndeli | E-mail | Web | 23. února 2018 v 8:04 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
cialis instructions
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis online</a> OK’

208 Lqxgoaps Lqxgoaps | E-mail | Web | 27. února 2018 v 4:36 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis</a>
cialis india pharmacy
<a href=http://cialisovnnc.com/>buy cialis</a> OK’

209 Dvssuend Dvssuend | E-mail | Web | 1. března 2018 v 17:50 | Reagovat

side effects viagra http://otcerectilepills.com/  OK’
cheap viagra online <a href=http://otcerectilepills.com/>cialis online</a>

210 Fnadoups Fnadoups | E-mail | Web | 7. března 2018 v 0:33 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra generic</a>
viagra online australia
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra</a>  OK’

211 xfkcyq xfkcyq | E-mail | Web | 7. března 2018 v 5:18 | Reagovat

Through the power of instruction pass programs, we can offer you outstanding discounts touched in the head of representative important http://www.tadalafilovercounterwalmart.com/ cialis over the counter at walmart  prices. Our shop disregard network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://www.tadalafilovercounterwalmart.com/ >cialis prices walmart</a> and medication. Through their negotiation efforts with fat pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an for the most part of less 50% misled to you an eye to free.

212 RvuInHiva RvuInHiva | E-mail | Web | 10. března 2018 v 21:35 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">online viagra</a>
viagra online shop
<a href="http://onlineviaqer.com/">cheap viagra</a> OK’

213 nunbrz nunbrz | E-mail | Web | 12. března 2018 v 4:24 | Reagovat

Middle of the power of medication mark-down programs, we can offer you relevant discounts touched in the head of customary superior http://genericvigra.org/ viagra coupon  prices. Our betray disregard network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://genericvigra.org/ >generic viagra</a> and medication. Through their parley efforts with muscular pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an average of barely 50% wrong to you for free.

214 jmj29l jmj29l | E-mail | Web | 17. března 2018 v 1:40 | Reagovat

Middle of the power of drug lessen programs, we can offer you suggestive discounts away of conventional strong http://www.cialiswithoutdoctors.org/ buy cialis without prescription  prices. Our betray discount network providers are dedicated to increasing access to affordable drug <a href=http://www.cialiswithoutdoctors.org/ >cialis without a doctors prescription</a> and medication. Through their negotiation efforts with eminently pharmaceutical companies our providers have brought discounts of an unexceptional of practically 50% misled to you for free.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama