...jak se z medicíny zbláznit jen částečně...

Mnemotechnické a jiné pomůcky na končetiny

12. listopadu 2008 v 21:58 | Lenjulenka |  ANATOMIE
Pozn.: Tohle jsem dala dohromady pro "moje" prváky, tak aby toho nebyla ušetřena ani široká veřejnost :D

(jak se svaly a přidružené topografické útvary učit a naučit a pak je na pitevně s úspěchem poznat):

Obecně je důležité si uvědomit:
- sval musí přecházet nějaký kloub - nikdy nemůže začínat a končit na té samé kosti (byl by logicky k ničemu)
- pokud má sval nějaký vztah k určitému nervu (prochází mezi jeho hlavami, vsouvá se pod něj, proráží ho...), tak ho taky inervuje (např. m. coracobrachialis - starým názvem m. perforatus Gasseri - proráží ho n. musculocutaneus, který ho taky inervuje; nebo mezi krátkými hlavami m. triceps brachii prochází n. radialis - copak ho asi bude inervovat? ;)
- anatomické struktury nejmenují tak, jak se jmenují, jen tak pro nic za nic - je-li na kosti nějaká tuberositas glutea, copak se na ni asi bude upínat? Stejně tak crista supinatoria, linea pectinea, tuberositas deltoidea... Popřípadě fascia clavipectoralis - je mezi claviculou (popř. m. subclavius) a m. pectoralis minor apod.
- co se týče funkce - "rybář": představte si, že stojíte na začátku svalu, hodíte udici na jeho úpon a navinete lanko (tzn. přitáhnete místo úponu k sobě) - pak se vůbec funkce nemusíte učit nazpaměť, protože to lehce odvodíte (jenomže to vyžaduje dobrou znalost polohy kostěných struktur)
- u jiných svalů je jejich hlavní funkce obsažena v názvu - proto musím tušit, že např. m. supinator nebude dělat pronaci a m. pronator quadratus supinaci :)
- pokud si nejsem jist, co držím za nerv, podívám se, jak je asi tlustý a zkusím se zamyslet, kolik toho inervuje - třeba n. musculocutaneus je proti n. radialis jen ubohá nitka - ze zřejmého důvodu ;)

Indicie k zapamatování, popř. rozpoznání na pitevně:
- začátky mm. rhomboidei - processus spinosi: minor: poslední 2 krční, major: první 4 hrudní
- jak poznat m. teres minor a teres major (pokud si nepamatuju, který je kraniálněji):
jelikož m. teres min. patří do rotátorové manžety, vždy se upíná v blízkosti kloubu; m. teres maj. naproti tomu tvoří s m. latissimus dorsi plica axillaris posterior, přičemž obchází zevnitř humerus a upíná se spolu s latissimem na crista tuberculi minoris
- dlouhá hlava bicepsu je laterálně - poznám ji podle štíhlé šlachy (ta, co má šlachovou pochvu s tím dlooouhým názvem)
- !! m. flexor digitorum superficialis má 2 hlavy / m. flexor digitorum profundus má hlavu jenom 1, ale je diploneurální!!
- laterální skupina svalů na antebrachiu - začátky se řadí postupně proximo-distálně - m. brachioradialis začíná nejproximálněji (lat. strana humeru), m. extensor carpi radialis longus o něco distálněji (lat. epicondylus humeru), m. extensor carpi radialis brevis nejdistálněji (lat. epicondylus humeru + ligamenta loket. kloubu)
- n. medianus se jmenuje medianus z toho důvodu, že je uprostřed - mezi n. ulnaris a n. radialis - tudíž ho budu hledat na antebrachiu někde uprostřed - ale pozor, je schovaný mezi flexory prstů (kdežto n. ulnaris je relativně povrchově; n. radialis najdu spolehlivě ve Frohseho arkádě - mezi začátky m. supinator, kde se dělí na ramus spf. a prof.)
- není žádná a. mediana!!
- n. medianus ani ulnaris neinervují nic na brachiu - až na antebrachiu!
- v m. adductor magnus je díra - hiatus adductorius, kterým prochází a. et v. femoralis do fossa poplitea (kde se z nich stává vasa poplitea) - n. femoralis s nimi ale nejde, proráží lamina vastoadductoria (zesílení stehenní fascie mezi m. add. longus/magnus a m. vastus med.) sám na med. straně jako tenká nitka (většinu svých vláken vydal už ve stehně na inervaci extensorů!) - n. femoralis se tedy nikdy ve svém průběhu nedostane na dorsální stranu stehna, tudíž tam nemůže nic inervovat
- to samé platí pro n. radialis - neinervuje nic na ventrální straně paže
- na antebrachiu i na bérci se, co se týče poznávání svalů, s výhodou orientuju podle jejich úponů - tzn. budu za sval tahat tak dlouho, dokud neuvidím hýbat se nějakou šlachu na ruce/noze (nebo dokud ho neurvu - což moc nedoporučuju, pak už se to poznává hůř :) - a naopak, pokud dostanu za úkol sval hledat, najdu nejdřív šlachu u úponu, za tu zatahám a copak se asi stane...? (upozorňuju, že na řádně seschlých či nedostatečně vypitvaných preparátech se nestane NIC a vy budete odkázáni sami na sebe)
- n. femoralis prochází na stehno skrz lacuna musculorum (je vsunut mezi m. iliacus a m. psoas major) - "n" ve známé pomůcce "Clovan" znamená ramus femoralis n. genitofemoralis (viz níže)
- orientace plexus brachialis: prvním, základním krokem (kromě nalezení samotného plexu :D) je najít vidličku n. medianus - tím vylučovací metodou odliším fasciculus posterior. N. axillaris skutečně míří do axilly; n. radialis potom mezi krátké hlavy tricepsu, do sulcus n. radialis. Z fasciculus medialis jde n. ulnaris (poznáte dle průběhu - za med. epicondylus humeru - sulcus n. ulnaris) - z f. lateralis žádný podobný tlusťoch neleze (kromě radix lat. n. med., samozřejmě) - jen n. musculocutaneus a ten je docela tenký. Ještě co se týče n. cut. brachii a antebrachii medialis - většinou se nějaká tenká šňůrka lezoucí z mediálního fascikulu zachová - bývá to n. cut. antebrachii med. (stoprocentní jistotu pak máte, že je dostatečně dlouhý, že dosáhne až na antebrachium).

Mnemotechnické pomůcky:
- větve a. brachialis: PrDelNuCoCoBiCoCo:
a. profunda brachii
a. deltoidea
a. nutricia
a. collateralis media
a. collateralis radialis
a. bicipitalis
a. collateralis ulnaris superior
a. collateralis ulnaris inferior
- funkce mm. lumbricales:
interfalangové klouby v extenzi, metacarpofalangové ve flexi - dělá to takovou stříšku: ┌ (jako když mávám na rozloučenou) → "nevíte, co dělají mm. lumbricales? ...tak pápá"
- funkce mm. interossei na ruce:
"jak se drží ženská" - zezadu (myšleno za zadek - prsty v abdukci) - mm. interossei dorsales = abduktory; zepředu (myšleno za ňadra - prsty v addukci) - mm. interossei palmares = adduktory
- plexus brachialis: Líbal Martin Martinu Po Ramenou A Martina Měla Cucflek U Cecku.
Líbal - fasciculus Lateralis:
o Martin - radix lateralis n. Mediani
o Martinu - n. Musculocutaneus
Po - fasciculus Posterior
o Ramenou - n. Radialis
o A - n. Axillaris
Martina - fasciculus Medialis
o Měla - radix medialis n. Mediani
o Cucflek - n. Cutaneus brachii medialis
o U - n. Ulnaris
o Cecku - n. Cutaneus antebrachii medialis
- plexus lumbalis: In India Gibt es Kein Frisches Obst.
In - n. Iliohypogastricus
India - n. Ilioinguinalis
Gibt - n. Genitofemoralis
(es)
Kein - n. Cutaneus femoris lateralis
Frisches - n. Femoralis
Obst - n. Obturatorius
- plexus sacralis: Idiot Gustav měl Celý Prst v Gipsu.
Idiot - n. Ischiadicus
Gustav - n. Glutaeus superior
(měl)
Celý - n. Cutaneus femoris posterior
Prst - n. Pudendus
(v)
Gipsu - n. Glutaeus inferior
- útvary v lacuna vasorum: CloVAN
medio-laterálně: lymphonodus Cloqueti, vena et arteria femoralis, ramus femoralis n. genitofemoralis
- vztahy a. et v. poplitea a n. ischiadicus ve fossa poplitea:
buď "bolí, teče, stříká" - když vás někdo sekne zvenčí do kolene (bolí - nerv - nejlaterálněji a nejpovrchověji, teče - vena, stříká - arterie - nejmediálněji a nejhlouběji)
nebo AVeN (mediolaterálně a., v., n.)
- svaly na ventrální straně bérce: Ti HaDi
m. Tibialis anterior nejmediálněji, m. extensor Hallucis longus uprostřed, m. extensor Digitorum longus nejlaterálněji (na dors. straně to je DiTiHa)
- útvary za mediálním kotníkem: TiDiAVeNeH
m. Tibialis posterior, m. flexor Digitorum longus, arteria et vena tibialis posterior, nervus tibialis, m. flexor Hallucis longus
- útvary před mediálním kotníkem: SaManTA
n. Saphenus, vena saphena Magna, m. Tibialis Anterior
- útvary za laterálním kotníkem: SuPaPePe
n. Suralis, vena saphena Parva, m. Peroneus brevis, m. Peroneus longus
- útvary v plantě: jABLKo
A - plantární Aponeuróza
B - m. flexor digitorum Brevis
L - m. flexor digitorum Longus
K - m. quadratus plantae
- obrazy obrn nervů:
n. Radialis - labutí kRk
n. Medianus - gesto vyjadřující "Mír" (ukazováček a prostředníček v extenzi, prsteníček a malíček ve flexi)
+ n. ulnaris - to, co zbývá (drápovitá ruka)
n. peroneus Communis - Kohoutí chůze
(autorkou všech mnemotechnických pomůcek nejsem já; autor neznámý, dodnes velebený; některé jsem vymyslela sama a bez držení)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (172)
Zobrazit starší komentáře

101 wtyilliamcaurn wtyilliamcaurn | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 18:52 | Reagovat

buying cialis in canada
<a href=http://viagracanadatousa.com/>generic cialis from canada</a>

mexican pharmacies cialis
<a href="http://viagracanadatousa.com/">canadian/cialis</a>

order generic cialis from canada

102 wtyilliamcaurn wtyilliamcaurn | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 22:57 | Reagovat

cialis-canadian pharmacy
<a href=http://viagracanadatousa.com/>cheap canadian viagra</a>

canadian pharmacy and cialis
<a href="http://viagracanadatousa.com/">buy viagra canada</a>

buying cialis from canada

103 wtyilliamcaurn wtyilliamcaurn | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 12:11 | Reagovat

cialis in canadian pharmacies
<a href=http://viagracanadatousa.com/>viagra from canadian pharmacy</a>

cheap cialis online canada pharmacy
<a href="http://viagracanadatousa.com/">viagra without a doctor prescription in canada</a>

cheap viagra in canada

104 wtyilliamcaurn wtyilliamcaurn | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 15:13 | Reagovat

cialis for daily use canada
<a href=http://viagracanadatousa.com/>pharmacy rx one 60 mg cialis</a>

cialis usa pharmacy
<a href="http://viagracanadatousa.com/">cialis - canadian rx</a>

generic cialis from canada

105 Brxwrine Brxwrine | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 14:06 | Reagovat

state farm renters insurance - https://comparecarinsurancetrby.org/
car insurance in wa <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>cheap car insurance</a> ’

106 NyuPycle NyuPycle | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 20:36 | Reagovat

affordable insurance - https://insurancecarnol.org/
direct insurance <a href=https://insurancecarnol.org/>car insurance</a> ’

107 BtgPycle BtgPycle | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 12:43 | Reagovat

aaa insurance quote
<a href="https://insurancecarnol.org/">car insurance quotes online</a>
a affordable car insurance <a href=https://insurancecarnol.org/>car insurance review</a> ’

108 Bryraide Bryraide | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 15:00 | Reagovat

quote on auto insurance
https://carinsuranceratesvtsk.org/
insurance brokers
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>auto ins quote</a> ’

109 Knyscery Knyscery | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 15:51 | Reagovat

state farm insurance quote
https://carinsuranceratesaxry.org/
best car insurance quotes
<a href="https://carinsuranceratesaxry.org/">best cheap car insurance</a> ’

110 ByvFluori ByvFluori | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 2:16 | Reagovat

car insurance teens
https://comparecarinsurancemiol.org/
direct general insurance
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>car insurance review</a> ’

111 Ntyfinmen Ntyfinmen | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 13:04 | Reagovat

bad credit loans andnot payday loan - https://paydayxrnloans.org/
payday loans for <a href=https://paydayxrnloans.org/>payday loans no credit check</a> ’

112 NioEncamb NioEncamb | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 17:37 | Reagovat

quick cash loans - https://personalaxrloan.org/
affordable payday loan online <a href=https://personalaxrloan.org/>personal loans</a> ’

113 Kanbruiff Kanbruiff | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 2:10 | Reagovat

debt solutions - http://loansbadnmicredit.org/
payday loans without teletrack <a href=http://loansbadnmicredit.org/>bad credit personal loan</a> ’

114 Becpiorgo Becpiorgo | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 4:43 | Reagovat

payday loans no credit check no employment verification - https://paydaynuiloans.org/
online loans <a href="https://paydaynuiloans.org/">best payday loans</a> ’

115 Bkpuplicy Bkpuplicy | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 12:52 | Reagovat

payday loans america
<a href="https://paydayxrnloans.org/">online payday loans direct lenders</a>
2nd payday loan
<a href=https://paydayxrnloans.org/>online payday loans direct lenders</a> ’

116 VerTraurb VerTraurb | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 4:46 | Reagovat

biggest cash payday loans
<a href="https://paydaynuiloans.org/">pay day loans</a>
loans personal loans
<a href="https://paydaynuiloans.org/">online payday loans direct lenders</a> ’

117 VtnStorge VtnStorge | E-mail | Web | 1. září 2017 v 22:33 | Reagovat

best payday loan service
<a href="https://personalnerloan.org/">instant personal loan</a>
bad credit instant payday loans
<a href=https://personalnerloan.org/>personal loan bad credit</a> ’

118 BmaTraurb BmaTraurb | E-mail | Web | 2. září 2017 v 9:54 | Reagovat

get loan bad credit
<a href="https://paydayfnifloans.org/">instant payday loans</a>
speedy cash
<a href="https://paydayfnifloans.org/">best online payday loans</a> ’

119 Bbbfinmen Bbbfinmen | E-mail | Web | 2. září 2017 v 16:33 | Reagovat

business loans - https://paydayznfrloans.org/
loan small business <a href=https://paydayznfrloans.org/>payday loans no credit check</a> ’

120 NiodEncamb NiodEncamb | E-mail | Web | 2. září 2017 v 21:08 | Reagovat

are internet payday loans legal - https://personalnerloan.org/
credit card debt <a href=https://personalnerloan.org/>small personal loans</a> ’

121 LoceOpicle LoceOpicle | E-mail | Web | 3. září 2017 v 10:08 | Reagovat

payday loans today - https://installmentsfnloan.org/
unsecured loans <a href=https://installmentsfnloan.org/>quick installment loans</a> ’

122 Jntpeakly Jntpeakly | E-mail | Web | 6. září 2017 v 2:29 | Reagovat

generic cialis soft - http://haycialis.com/
female cialis does it work <a href="http://haycialis.com/">cialis online</a> ’

123 KawUnunda KawUnunda | E-mail | Web | 6. září 2017 v 11:07 | Reagovat

cialis drug impotence
<a href="http://jrucialis.com/">generic cialis</a>
cialis every day pill
<a href=http://jrucialis.com/>cialis price</a> ’

124 Dwxjpiorgo Dwxjpiorgo | E-mail | Web | 8. září 2017 v 17:34 | Reagovat

australian payday loans - http://installmentloanwefg.net/
business loan <a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loans for poor credit</a> ’

125 BmadTraurb BmadTraurb | E-mail | Web | 10. září 2017 v 13:11 | Reagovat

payday loans no checks
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment payday loans</a>
business loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loans bad credit</a> ’

126 BazGreddy BazGreddy | E-mail | Web | 11. září 2017 v 16:42 | Reagovat

buy viagra - http://viagrapaoe.com/
viagra 50mg <a href=http://viagrapaoe.com/>buy viagra</a> ’

127 AasxEnlirm AasxEnlirm | E-mail | Web | 12. září 2017 v 8:16 | Reagovat

buy viagra in canada
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra</a>
herbal viagra alternatives
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra price</a> ’

128 Lvdtneiple Lvdtneiple | E-mail | Web | 13. září 2017 v 21:50 | Reagovat

bad credit no payday loans
<a href="https://cashadvanceamericasev.org/">payday loans</a>
cash advance loans online
<a href=https://cashadvanceamericasev.org/>payday loans online</a> ’

129 Vrysweinue Vrysweinue | E-mail | Web | 14. září 2017 v 15:24 | Reagovat

same day money loans
<a href="https://cashadvancemuil.com/">payday loans</a>
payday loans for bad credit
<a href=https://cashadvancemuil.com/>cash advance</a> ’

130 AawdPrusty AawdPrusty | E-mail | Web | 15. září 2017 v 20:48 | Reagovat

viagra 100
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
india generic viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

131 KmlEncamb KmlEncamb | E-mail | Web | 15. září 2017 v 21:17 | Reagovat

bad credit loan - http://personalnerloan.org/
small business loans <a href=http://personalnerloan.org/>unsecured personal loan</a> ’

132 CevEnlirm CevEnlirm | E-mail | Web | 16. září 2017 v 9:56 | Reagovat

buy viagra soft tabs
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
cheapest price viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

133 Seccaltem Seccaltem | E-mail | Web | 16. září 2017 v 10:45 | Reagovat

generic brand viagra
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">generic viagra</a>
buy viagra meds online
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra online</a> ’

134 CevEnlirm CevEnlirm | E-mail | Web | 19. září 2017 v 14:04 | Reagovat

viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
viagra alternatives
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra price</a> ’

135 FawdPrusty FawdPrusty | E-mail | Web | 20. září 2017 v 10:47 | Reagovat

herbal alternative viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
natural viagra substitute
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

136 Hhhjneiple Hhhjneiple | E-mail | Web | 21. září 2017 v 19:53 | Reagovat

payday cash advance loan
<a href="http://personalacrb.org/">personal loans bad credit</a>
canadian payday loan
<a href=http://personalacrb.org/>personal loan rates</a> ’

137 Bvbnweinue Bvbnweinue | E-mail | Web | 21. září 2017 v 19:53 | Reagovat

consolidate debt loans
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loan lenders</a>
guaranteed personal loans
<a href=http://paydayhhkl.org/>best payday loans</a> ’

138 Blopuplicy Blopuplicy | E-mail | Web | 21. září 2017 v 20:04 | Reagovat

fresno california
<a href="http://loansvtna.org/">fast payday loans</a>
payday loan brokers
<a href=http://loansvtna.org/>cash loans</a> ’

139 Bvbnweinue Bvbnweinue | E-mail | Web | 22. září 2017 v 2:24 | Reagovat

apply loan bad credit
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loans bad credit</a>
paydayloans chicago
<a href=http://paydayhhkl.org/>online payday loan</a> ’

140 BbecTraurb BbecTraurb | E-mail | Web | 22. září 2017 v 4:31 | Reagovat

instant loan
<a href="http://paydayvax.org/">fast cash loans</a>
bad credit payday loans in
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a> ’

141 BbecTraurb BbecTraurb | E-mail | Web | 22. září 2017 v 10:54 | Reagovat

debt consolidation help
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans no credit check</a>
irs debt relief
<a href="http://paydayvax.org/">best payday loans</a> ’

142 Blopuplicy Blopuplicy | E-mail | Web | 22. září 2017 v 12:58 | Reagovat

cash check
<a href="http://loansvtna.org/">online payday loans</a>
mortgage loan calculator
<a href=http://loansvtna.org/>cash advance</a> ’

143 MoisesBor MoisesBor | E-mail | Web | 23. září 2017 v 1:14 | Reagovat

generic viagra sales india

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">order viagra</a>

    generic viagra for men blog

144 FvvsUndeli FvvsUndeli | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:33 | Reagovat

generic cialis australia
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis online</a>
cialis and women
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis generic</a> ’

145 Scrbtoopay Scrbtoopay | E-mail | Web | 23. září 2017 v 12:51 | Reagovat

36 hour cialis
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis</a>
cialis cost australia
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis generic</a> ’

146 VqvqGlymn VqvqGlymn | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:04 | Reagovat

buy tadalafil cialis
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
buy discount cialis
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

147 VqvqGlymn VqvqGlymn | E-mail | Web | 24. září 2017 v 18:47 | Reagovat

cheap cialis professional
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
order cialis without prescription
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

148 FsvUndeli FsvUndeli | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:26 | Reagovat

buy cheap cialis online
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis daily canada
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

149 LdvDiorma LdvDiorma | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:38 | Reagovat

side effects viagra
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
viagra 100mg pills
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

150 FsvUndeli FsvUndeli | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:49 | Reagovat

buy generic cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis tadalafil side effects
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

151 AzsvDiorma AzsvDiorma | E-mail | Web | 25. září 2017 v 12:47 | Reagovat

herbal uk viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a>
viagra results
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra online</a> ’

152 BhnjPrusty BhnjPrusty | E-mail | Web | 26. září 2017 v 1:06 | Reagovat

cheap viagra generic
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
viagra dosage recommended
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

153 Lewfhaltem Lewfhaltem | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:47 | Reagovat

best prices on brand viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">generic viagra</a>
brand viagra buy
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a> ’

154 DrvpbInHiva DrvpbInHiva | E-mail | Web | 26. září 2017 v 17:28 | Reagovat

generic viagra online pharmacy - http://viagraonszb.com/
female viagra pill <a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a> ’

155 Vtnotak Vtnotak | E-mail | Web | 27. září 2017 v 3:07 | Reagovat

cialis 5mg side effects - https://jrucialis.com
cialis 2.5mg price <a href=https://jrucialis.com>cialis</a> ’

156 DrvpbInHiva DrvpbInHiva | E-mail | Web | 27. září 2017 v 7:51 | Reagovat

free viagra sample - http://viagraonszb.com/
viagra brand cheap <a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a> ’

157 FvthsTraurb FvthsTraurb | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:22 | Reagovat

aussie payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance america</a>
bad credit credit cards
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advance</a> ’

158 Lmazneiple Lmazneiple | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:33 | Reagovat

quick loans no credit check
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance usa</a>
same day loan
<a href=https://paydayrvyaf.com/>payday loans</a> ’

159 FvthsTraurb FvthsTraurb | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:17 | Reagovat

payday loans companies
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
debt consolidation loan bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a> ’

160 Ikmeuplicy Ikmeuplicy | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:32 | Reagovat

10 dollar payday loan
<a href="https://paydayrvjlo.com/">online payday loans</a>
no fax payday loans direct lenders
<a href=https://paydayrvjlo.com/>bad credit payday loans</a> ’

161 Lmazneiple Lmazneiple | E-mail | Web | 29. září 2017 v 10:04 | Reagovat

online cash loans
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance loan</a>
cash credit card
<a href=https://paydayrvyaf.com/>payday loans online</a> ’

162 Fvrcneiple Fvrcneiple | E-mail | Web | 30. září 2017 v 14:40 | Reagovat

bad credit non payday loans
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance credit card</a>
get installment loan
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>cash advance near me</a> ’

163 Fvteuplicy Fvteuplicy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:38 | Reagovat

fast cash
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loan online</a>
bank accounts online
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans online</a> ’

164 vwqeweinue vwqeweinue | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:40 | Reagovat

cash loans not payday loans
<a href="https://installmentloanvelam.com">installment loans online</a>
can payday loans garnish your wages
<a href=https://installmentloanvelam.com>quick installment loans</a> ’

165 Fvrcneiple Fvrcneiple | E-mail | Web | 1. října 2017 v 1:43 | Reagovat

1500 payday loan guaranteed
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">instant payday loans</a>
cash advances online fast payday loans
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>cash advance loans online</a> ’

166 Fvteuplicy Fvteuplicy | E-mail | Web | 1. října 2017 v 4:23 | Reagovat

bad credit no payday loan
<a href="https://loansonlinevaec.org">online payday loans</a>
actual payday loan lenders
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan lenders</a> ’

167 DrbecInHiva DrbecInHiva | E-mail | Web | 1. října 2017 v 22:55 | Reagovat

buy female viagra - http://viagraoplws.com/
viagra tablets <a href="http://viagraoplws.com/">viagra online</a> ’

168 LvvodInhisa LvvodInhisa | E-mail | Web | 1. října 2017 v 22:55 | Reagovat

alcohol and viagra - http://viagrapfhze.com/
cheap generic viagra <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

169 Muntraltem Muntraltem | E-mail | Web | 3. října 2017 v 16:25 | Reagovat

viagra overdose
<a href="http://sexviagen.com/">online viagra</a>
buy viagra pills
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

170 Jtnbneiple Jtnbneiple | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:32 | Reagovat

ameriloan payday loans
<a href="https://paydayloamec.com/">payday loans</a>
personal loan debt consolidation
<a href=https://paydayloamec.com/>payday loans</a> ’

171 DebxInHiva DebxInHiva | E-mail | Web | 5. října 2017 v 0:15 | Reagovat

herbal alternative viagra - http://sexviagen.com/
women taking viagra <a href="http://sexviagen.com/">viagra pills</a> ’

172 Aqrhdamidge Aqrhdamidge | E-mail | Web | Středa v 8:35 | Reagovat

pro cialis - http://genericcialis-viaed.com/
cialis shipped overnight <a href=http://genericcialis-viaed.com/>cialis reviews</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama