...jak se z medicíny zbláznit jen částečně...

Červenec 2009

Tento způsob prázdnin zdá se mi poněkud...

23. července 2009 v 22:18 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
...skvělý, nejlepší, úžasný...!!! Byť viděno zvenčí poněkud šílený. Zase mě chytil ORL živel!

Status chirurgicus, den 9

17. července 2009 v 23:12 | Lenjulenka
Všechno někde začíná a míří ke svému konečnému cíli. Končí uzívané přednášky, táhnoucí se stáže, vizity, praxe; končí dovolené, prázdniny. A bohužel končí i lidské životy. Nechci působit dojmem, že jsem zrovna objevila Babylon; samozřejmě lidé umírají, a když už umírají, tak v hojném počtu v nemocnicích... Jenom jsem zase černé dámě pod plachetkou byla dosti blízko skoro po 2 letech - a to nutí k zamyšlení.

Status chirurgicus, den 7 a 8

16. července 2009 v 22:23 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Včerejšek neskýtal mnoho chirurgického půvabu. Po vizitě, kdy bylo opět naší hlavní starostí, jak se co možná nejrovnoměrněji a la tetris naskládat v plném počtu do pokojů a dát při odchodu přednost alespoň nadpoloviční většině lékařů, jsme si s kolegou čtvrťákem zadiskutovali v táhlém skoromonologu pana primáře na námi předem zvolené téma ;) U mě to byla, překvapivě a zcela nečekaně, štítná žláza :)

Status chirurgicus, den 6

14. července 2009 v 20:01 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Tak dnes to stálo za velké hnědé zatočené, plynnou směsí doprovázené, z anu se pomalu táhnoucí... Zajímavé je, že zrovna na tohle je každý chirurg po výkonu natěšený jak na státní svátek středního významu, kdy je praporkem nutno mávati pouze lehce...

Status chirurgicus, den 5

13. července 2009 v 22:45 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Již před vchodem do špitálu jsem čula zradu... Tři zmateně pobíhající postavy až příliš zaváněly studiem medicíny...

Status chirurgicus, den 4

10. července 2009 v 23:11 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Dnes ráno jsem neomylně skočila po prvním bílooděnci, který nabral směr od sálu, nastavila tempomat na hladinu šíleného úprku a překážkovým během mezi ochořelými to okončetinami pacientů doskákala na cévní ambulanci.

Status chirurgicus, den 3

9. července 2009 v 22:49 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Dnes jsem šla do nemocnice skálopevně přesvědčená, že na sál mě nedostanou ani párem tažných dobytčat - ovšem spolustážující kolega byl zřejmě ještě skálopevněji přesvědčený, že háky se jej dnes netýkají, tak jsem byla odvlečena já. Tři strumy. Tři. :)

Status chirurgicus, den 2

8. července 2009 v 21:31 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Dnešní optimistické počasí doslova vybízelo k nějaké pěkné řezničině... ;)

Status chirurgicus, den 1

7. července 2009 v 23:22 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Struma je můj osud... Struma si mě najde i v takových končinách, kde bych ji čekala méně než Santa Clause v Moskvě uprostřed léta. Jenom já totiž můžu nicnetušíc vlézt na praxi do nemocnice, kde dělají hned po Motole nejvíce thyreoidektomií :))

Poslední záchvěvy a povzdechy před farmačkou

7. července 2009 v 21:28 | Lenjulenka |  Škola a tak podobně...
Už fakt poslední, protože farmaci jsem zdolala, juhůůů!! ;)